Care planning in children and young people's nursing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1405199288 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 618.92/00231

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK ; Malden, MA :Wiley-Blackwell, 2012.,

Mô tả vật lý: xxv, 406 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 135354

Nursing care plans.-- Pediatric nursing.-- Patient Care Planning.-- Pediatric Nursing -- methods.; Adolescent.-- Child.-- Nursing Care -- methods.; Risk Assessment.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn