Learning from medical errors : clinical problems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anh Vu T Nguyen, Dung A Nguyen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1857757688

ISBN-13: 978-1857757682

Ký hiệu phân loại: 610 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Oxford, UK ; Seattle : Radcliffe Pub., 2005.

Mô tả vật lý: viii, 224 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 135371

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH