Handbook of the sociology of medical education Caragh Brosnan, Bryan S. Turn

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brosnan, Turner

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: W 18

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2009

Mô tả vật lý: xii, 304 s. , 24 c

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 135418

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH