Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0073018562

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill, 2005, In lần thứ 8

Mô tả vật lý: 976 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Toán học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 515.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH