The Student Paramedic Survival Guide [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Amanda Blaber

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0335262366

ISBN-13: 978-0335262373

Ký hiệu phân loại: 616.025 Medical emergencies

Thông tin xuất bản: The McGraw-Hill Companies, Inc. 2015.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 135447

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH