IVF in the medically complicated patient :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1482206714 (e-book)

Ký hiệu phân loại: 618.1/780599

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL :CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014., Second edition.

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 226 pages)

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 135459

Fertilization in vitro -- contraindication; Infertility -- Complication

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn