Basic marketing : a global-managerial approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0072409479

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 2002, In lần thứ 14

Mô tả vật lý: 850 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

ID: 13547
Marketing
  - Quản lý
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
9K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH