Treating people with psychosis in institutions : a psychoanalytic perspective

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Belinda S Mackie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1782414735

Ký hiệu phân loại: 616.891 Therapy

Thông tin xuất bản: London, [England] : Karnac, 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource (297 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 135477

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH