Atlas of Acoustic Neurinoma Microsurgery [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maurizio Falcioni, Fernando Mancini, Alessandra Russo, M Sanna, Abdelkader Taibah, Giuseppe Di Trapani

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1283055864

ISBN-13: 978-3131102829

Ký hiệu phân loại: 617.05 Surgery utilizing specific instruments and techniques or specific groups of instruments and techniques

Thông tin xuất bản: Thieme Medical Publishers Incorporated 2011.

Mô tả vật lý: ix, 310p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 135484

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH