Clinical Vignettes for the USMLE Step 1: Pretest Self-assessment and Review (McGraw Hill professional) [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0071471848

ISBN-13: 978-0071510837

Ký hiệu phân loại: 610.76 Medicine and health

Thông tin xuất bản: The McGraw-Hill Companies, Inc. 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 135495

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH