Handbook of pediatric anesthesia [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Haché Manon., Philipp J Houck, Lena S Sun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071769358

ISBN-13: 978-0071769358

Ký hiệu phân loại: 617.96798 Operative surgery and special fields of surgery

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education, 2015

Mô tả vật lý: xiii, 348 pages : , illustrations ;

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 135542

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH