Essentials of corporate finance :
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  72510765

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: McGraw-Hill :IRWIN, 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


World War, 1939-1945 -- Soviet Union.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH