Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về giao kết hợp đồng theo CISG 1980 - so sánh pháp luật Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 343.087

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 135627

-

DÃY KỆ
10A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  343.087
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn