Neuroimaging [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cristina Marta Del-Ben

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9533071273

ISBN-13: 978-9533071275

Ký hiệu phân loại: 616.8 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: [S.l.] : Sciyo, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 135646

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH