Regenerative Medicine and Tissue Engineering - Cells and Biomaterials

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel Eberli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9533076638

Ký hiệu phân loại: 610.28 Auxiliary techniques and procedures; apparatus, equipment, materials

Thông tin xuất bản: Croatia : InTech, 2011.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 135654

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH