Operative microsurgery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Brian Boyd, Neil Ford Jones

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071745580

ISBN-13: 978-0071745581

Ký hiệu phân loại: 617.05 Surgery utilizing specific instruments and techniques or specific groups of instruments and techniques

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Companies, Inc., 2015

Mô tả vật lý: xvii, 1,196 pages ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 135776

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH