Forensic structural engineering handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0070526672

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: New York ; London :McGraw-Hill, 2000.,

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Forensic engineering.-- Structural failures -- Investigation.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH