Pre-Algebra :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  0078247713

Ký hiệu phân loại: 512

Thông tin xuất bản: [kđ] :William Benton, 2002,

Mô tả vật lý: 843 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
16F
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  512
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn