Reasoning and Writing Well : MLA Update Version
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  0072947780


Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 782 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 808.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH