Single stock futures :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  471267627

Ký hiệu phân loại: 332.632

Thông tin xuất bản: [kđ] :Wiley, 2003,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Futures-- Single stock futures-- Speculation-

DÃY KỆ
7D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3C
*Ký hiệu xếp giá:  332.632
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn