Introduction to forensic sciences

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William G Eckert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849381010

Ký hiệu phân loại: 363.25 Detection of crime (Criminal investigation)

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press, 1997.

Mô tả vật lý: xi, 390 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 136054

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH