The Best American Mystery Stories 2002 (Best American (TM))
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  0618124934

Ký hiệu phân loại: 813.08 American fiction in English

Thông tin xuất bản: [kđ] :Houghton Mifflin, 2002,

Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Văn học Mỹ-- Văn học Mỹ-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 813.080


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH