Building reliable component-based software systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ivica Crnkovic, Magnus Larsson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580533272

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Boston : Artech House, 2002

Mô tả vật lý: xxxvii, 413 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 136101

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH