Computer science handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  158488360X

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. :Chapman & Hall/CRC, 2004, 2nd ed

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. (some col.) ; , 26 cm

Ngôn ngữ:

ID: 136112
1. Computer science
  - Handbooks
     manuals.; Engineering
  - Handbooks
     manuals.1. Computer science
  - Handbooks
     manuals.
2. Engineering
  - Handbooks
     manuals.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH