Distributed source coding : theory, algorithms, and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pier Luigi Dragotti, Michael Gastpar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0123744857

ISBN-13: 978-0123744852

Ký hiệu phân loại: 621.38216 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Academic Press/Elsevier, 2009.

Mô tả vật lý: xx, 338 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 136190

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH