Securing SQL server :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Denny Cherry, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: Waltham, MA :Elsevier/Syngress, 2015., Third edition.

Mô tả vật lý: xxii, 440 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 136211

Client/server computing.-- Client/server computing.-- Computer security.-- Database security.-- Computer security.-- Database security.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn