C : how to program

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Harvey M Deitel, Paul J Deitel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0136123562

ISBN-13: 978-0136123569

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2010

Mô tả vật lý: xxxi, 966 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 DVD (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 136236

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH