Purging the poorest : public housing and the design politics of twice-cleared communities

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lawrence J Vale

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 022601231X

ISBN-10: 022601245X

ISBN-13: 978-0226012315

ISBN-13: 978-0226012452

Ký hiệu phân loại: 363.5850977311 *Housing

Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago Press, 2013

Mô tả vật lý: xvi, 428 pages : , illustrations ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 136255

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH