Wittgenstein and Plato : connections, comparisons, and contrasts

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Begoña Ramón Cámara, Luigi Perissinotto

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0230360947

ISBN-13: 978-0230360945

Ký hiệu phân loại: 184 Platonic philosophy

Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013

Mô tả vật lý: xiii, 335 pages ; , 23

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 136264

This is a compilation of essays by thirteen authors dedicated to a direct exploration of Wittgenstein and Plato.-- Unedited summary from boo
Includes bibliographical references and inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH