PHP 6 and MySQL 5 for dynamic Web sites

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Larry E Ullman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 032152599X

ISBN-13: 978-0321525994

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calf. : Peachpit Press, 2008

Mô tả vật lý: xix, 620 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 136304

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH