Lean transportation management :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780429490101 (e-Book)

Ký hiệu phân loại: 658.7882

Thông tin xuất bản: Boca Raton :Taylor & Francis, 2019.,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 136356

Business logistics.-- Shipment of goods.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn