Bàn về thanh niên

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. Mác, Ghen Ph.Ăng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thanh Niên, 2004

Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 20 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 13644

1. C.Mác và Ph. Ăng-Ghen.2. Các Mác.3. Ph. Ăng-Ghen..
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.411
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH