Bàn về thanh niên
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thanh Niên, 2004, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


1. C.Mác và Ph. Ăng-Ghen.2. Các Mác.3. Ph. Ăng-Ghen..

Thanh niên -- Các Mác và Ph. Ăng-ghen bàn về-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.411


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH