The Princeton companion to applied mathematics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780691150390 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 510

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: xvii, 994 pages :, illustrations (some color) ;, 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 136526

Algebra.-- Mathematics.-- Mathematical models.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn