Tragically speaking : on the use and abuse of theory for life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kalliopi Nikolopoulou

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0803240919

Ký hiệu phân loại: 809.9162 Literature displaying specific features

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, 2012.

Mô tả vật lý: xlii, 331 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 136583

Includes bibliographical references (p. 305-316) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH