Indian play : indigenous identities at Bacone college

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lisa Kay Neuman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0803240995

Ký hiệu phân loại: 378.0089709766 Higher education

Thông tin xuất bản: Lincoln ; London : University of Nebraska Press, 2013

Mô tả vật lý: xxii, 376 pages : , illustrations, photographs ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 136584

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH