Empress San Francisco : the Pacific Rim, the Great West, and California at the Panama-Pacific International Exposition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Abigail M Markwyn

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0803243842

ISBN-13: 978-0803267817

ISBN-13: 978-0803267824

ISBN-13: 978-0803267831

Ký hiệu phân loại: 907.479461 Education, research, related topics of history

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, 2014

Mô tả vật lý: xiii, 335 pages, [32] pages of plates : , illustrations (some color), maps ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 136585

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH