Baseball's last great scout : the life of Hugh Alexander

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dan Austin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0803245013

Ký hiệu phân loại: 796.357092 B Ball games

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, 2013

Mô tả vật lý: x, 167 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 136587

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH