Black print with a white carnation : Mildred Brown and the Omaha star newspaper, 1938-1989

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Amy Helene Forss

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0803246900

ISBN-13: 978-0803246904

Ký hiệu phân loại: 070.92 B Historical and persons treatment of journalism and newspapers

Thông tin xuất bản: Lincoln ; London : University of Nebraska Press, 2013

Mô tả vật lý: xii, 241 pages : , illustrations ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 136589

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH