Dakota : the story of the northern plains

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Norman K Risjord

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0803269293

Ký hiệu phân loại: 978.3 *South Dakota

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, 2012.

Mô tả vật lý: xi, 269 p. : , ill., maps ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 136591

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH