Cuba in a global context : international relations, internationalism, and transnationalism

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Catherine Krull, Louis A Pérez

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0813049106

Ký hiệu phân loại: 972.91064 *West Indies (Antilles) and Bermuda

Thông tin xuất bản: Gainesville : University Press of Florida, 2014

Mô tả vật lý: xiii, 334 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 136609

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH