Value in Marx : the persistence of value in a more-than-capitalist world
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780816680955

Ký hiệu phân loại: 335.412 Economic concepts

Thông tin xuất bản: Minneapolis :University of Minnesota Press, 2013,

Mô tả vật lý: xxv, 171 pages ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Marx, Karl, -- 1818-1883.; Marxian economics.-- Value.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH