Ecological governance : reappraising law's role in protecting ecosystem functionality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Olivia Woolley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1107060456

Ký hiệu phân loại: 344.046 Environmental protection formerly also 341.762

Thông tin xuất bản: Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2014.

Mô tả vật lý: ix, 261 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 136663

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH