The Wiley handbook on the psychology of violence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carlos A Cuevas, Callie Marie Rennison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118303122

ISBN-13: 978-1118303146

Ký hiệu phân loại: 303.6019 Conflict and conflict resolution

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : Malden, MA : John Wiley & Sons Inc., 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 136679

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH