The Wiley handbook on the psychology of violence
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9781118303122

Ký hiệu phân loại: 303.6019 Conflict and conflict resolution

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : Malden, MA :John Wiley & Sons Inc., 2016.,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:


Victims of violent crimes. -- Violence -- Psychological aspects. ; Violent crimes. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH