Waste management in the chemical and petroleum industries

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781118731710 (MobiPocket)

Ký hiệu phân loại: 628.5/1

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, United Kingdom :John Wiley & Sons Inc., 2013.,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 136705

Chemical industry -- Waste disposal.; Petroleum industry and trade -- Waste disposal.; Petroleum refineries -- Waste disposal.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn