QuickBooks 2017 all-in-one for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1119281342


Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :John Wiley & Sons, Inc., 2017,

Mô tả vật lý: xvi, 601 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Handle all your small business financial chores with QuickBooks-- and this guide! These eight minibooks, in one volume, provide expert advice on setting up QuickBooks, and using it for accounting, bookkeeping, and business planning. Learn how to keep your data safe, and much more.

QuickBooks.-- QuickBooks. -- fast ; (OCoLC)fst01380236; Small business -- Accounting ; Computer programs.; Small business -- Finance ; Computer programs.; Small business -- Accounting ; Computer programs. ; fast ; (OCoLC)fst01121225; Small business -- Finance ; Computer programs. ; fast ; (OCoLC)fst01121267

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH