Android tablets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dan Gookin, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781119310730

Ký hiệu phân loại: 004.1675

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :John Wiley and Sons, 2017., 4th edition.

Mô tả vật lý: xvi, 323 pages : , color illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 136733

Application software -- Development.; Mobile computing.-- Tablet computers.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn