Designing for Interaction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dan Saffer, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0321432061

Ký hiệu phân loại: 004.019 Psychological principles

Thông tin xuất bản: [kđ] :Peachpit Press, 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Human-computer interaction.
  - System design.
  - User interfaces (Computer systems)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH