Precalculus demystified
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0071469567

Ký hiệu phân loại: 515.2 General aspects of analysis

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2005.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (vii, 467 pages) : , illustrations.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Popular works.; Calculus -- Programmed instruction.; Functions -- Popular works.; Functions -- Programmed instruction.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH