Building Online Communities with Drupal, phpBB, and WordPress

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert T Douglass, Mike Little, Jared W Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1590595629

ISBN-13: 978-1590595626

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: New York : Apress L. P. 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 136799

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH