Wiley Not-for-Profit Gaap 2017 [electronic resource] : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Prin Ciples.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.98 Nonprofit organizations

Thông tin xuất bản: Hoboken :John Wiley & Sons, Incorporated 2017,

Mô tả vật lý: 560 p. , 23.300 x 018.800 cm.

Ngôn ngữ:


Annotation

Electronic book.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH